E-FATURA NEDİR?

E-Fatura uygulaması, faturaların internet bağlantısı kullanılarak elektronik ortamda düzenlenmesini, paylaşılmasını ve izlenmesini sağlayan bir sistemdir.

Hali hazırda 397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında e-Fatura uygulamasına kayıtlı bulunan mükelleflere, 1.1.2019 tarihine kadar e-Arşiv uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.

2017 ve müteakip hesap dönemi brüt satış hasılatı 5 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere Gelir/Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verildiği tarihi izleyen hesap dönemi başından itibaren e-Arşiv Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.

 

E-FATURA SİSTEMİNİN AVANTAJLARI NELERDİR?

Çevreye sağladığı katkıdan maliyet avantajına kadar firmalara birçok fayda getiren e-Fatura uygulamasına geçerek işinizin denetim ve yönetim kalitesini artırabilirsiniz.

Hız

Kağıda basılan faturalardan çok daha hızlı hazırlanan ve iletilen elektronik fatura ile çalışanlarınızın zamanından tasarruf etmiş olursunuz. Ayrıca müşterileriniz faturalarınızı anında görebilir ve böylelikle tahsilat süreçlerini hızlandırabilirsiniz.

Düşük maliyet

Dijital ortama taşınan uygulamalar maliyet tasarrufunu da beraberinde getirir. Elektronik fatura sistemi direkt olarak baskı, postalama ve arşivleme giderlerini azaltacağı gibi çalışanların fatura düzenlemesi, belgeleri karşılaştırması ve eşleştirmesi gibi süreçleri de minimuma indirmesine yardımcı olur. Daha fazla otomatikleşen süreçler ile tasarruf edilen çalışan süreçleri de maliyetleri düşürür.

Güven

Kağıt faturalandırmadan çok daha güvenilir olan elektronik fatura sisteminde hata yapma şansı çok daha azdır. Çoğu muhasebe yazılımı, sipariş formları ve teslimat notları gibi faturalarla gelen belgeleri otomatik olarak kontrol ederek ekstra bir garanti sağlar.

Doğaya katkı

Elektronik faturalar kağıt faturalara oranla çok daha çevre dostudur. e-Fatura sistemine geçerek kağıt tasarrufu edebileceğiniz gibi şirketinizin nakliye süreçlerinde yaratacağı karbon ayak izini de azaltmış olursunuz.

E-FATURA SİSTEMİNE NASIL GEÇEBİLİRİM?

Uygulamadan yararlanmak için Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) web sayfasından başvuru yapabilirsiniz.