Sektöründe Lider Yerli Yazılım!

Daha Güçlü Sermaye Yapısı İle Büyüyen İş Modeli

Logo sunduğu ürün ve hizmetlerle, müşterilerin işletmelerinde verimlilik artışı sağlamaya odaklanmaktadır. Her sektörün, her işletmenin kendine özgü yapısını ve çağdaş yönetim tekniklerini gözeterek, işletmelerin daha üretken, daha kârlı olabilmesi için gerekli bilişim araç, gereç ve hizmetlerini sunmaktadır.

logoistanbul

Alternatif Bilgisayar’ı Yakından Tanıyın

Alternatif Bilgisayar, hızla gelişmekte olan bilişim pazarında müşterilerinin gereksinimlerini etkin ve profesyonel bir şekilde karşılamak amacıyla 1989 yılında kurulmuştur.

Kuruluşundan bu yana pazara sunduğu ürün ve hizmetleri sürekli geliştirerek zenginleştiren Alternatif, gelişen organizasyonu ile bugün, müşterileri tarafından güvenilen ve tercih edilen bir iş ortağı kimliği kazanmıştır. Hedeflediği sektörlerin ve edindiği misyonun gerektirdiği uzmanlaşma zorunluluğunun bilinciyle, tüm kaynaklarını daha çok bilgi ve deneyim kazanmaya yönelten ve bunları müşterilerine aktarmayı ilke edinen Alternatif, çok sayıda firma ve sanayi kuruluşuna donanım ve yazılım ürünü sağlama, uygulama yazılımı geliştirme, danışmanlık, sistem destek, teknik servis ve eğitim hizmetleri vermektedir.

Alternatif Bilgisayar ekibi ayrıca, yapısal kablolama ve yerel/geniş alan ağı projelerinde de günümüz teknolojisinin olanak tanıdığı en son ürünlerle müşterilerine proje bazında çözümler üretmektedir.

Başarılı çalışmalarının sonucu olarak Alternatif, 1999 yılının ortalarında IBM Türk tarafından IBM AS/400 Çözüm Ortağı olarak atanmıştır.

Alternatif 1998 yılında Logo Bayi olarak çalışmaya başlamış, 2000 yılında Bulgaristan ve 2002 yılında Romanya bölgesinde ülke genelinde Logo distributörü olarak hizmet vermiştir. Logo Tiger International (SME) paketinin Bulgar ve Romen dillerine çevrilerini de yaparak, başarılı projeler gerçekleştirmiştir.

logobayilogo danışmanlık

Kurumsal İş Yönetiminizle İlgili Blog Makalelerimizi Ziyaret Edin.

Şirket yönetimi verilerinizin güncel kalması ve mevzuatlara uygun hareket edebilmeniz için blog sayfamızı inceleyebilirsiniz.

E-FATURA NEDİR?

E-Fatura uygulaması, faturaların internet bağlantısı kullanılarak elektronik ortamda düzenlenmesini, paylaşılmasını ve izlenmesini sağlayan bir sistemdir.

Hali hazırda 397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında e-Fatura uygulamasına kayıtlı bulunan mükelleflere, 1.1.2019 tarihine kadar e-Arşiv uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.

2017 ve müteakip hesap dönemi brüt satış hasılatı 5 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere Gelir/Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verildiği tarihi izleyen hesap dönemi başından itibaren e-Arşiv Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.Detaylı Bilgi..

Berk , Alternatif Bilgisayar

HEM İHTİYAÇLARINIZI HEM DE MUHASEBE BECERİLERİNİZİ DİKKATE ALIN

Doğru muhasebe yazılımını bulmak için işletmenizdeki süreçlerin nasıl yürüdüğüne bakarak ve piyasadaki farklı yazılımların özelliklerini araştırarak işe başlayabilirsiniz. Yılda birkaç milyon Türk Lirası kazanan şirket ile küçük ve orta ölçekli bir işletmenin farklı muhasebe ihtiyaçları bulunmaktadır. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için tasarlanmış olan fazla sayıda yazılım ürünlerinden ihtiyacınıza uygun olanını seçerek yatırım maliyetini azaltabilir ve çalışanların verimini arttırabilirsiniz.Detaylı Bilgi..

Berk, Alternatif Bilgisayar

E-DEFTER TUTMA ZORUNLULUĞU OLANLAR KİMLERDİR ?

14.12.2014 tarihinde, 28497 sayılı Resmi Gazete’de 421 sıra numarası ile yayınlanan Vergi Usul Kanunu (V.U.K) Genel Tebliği ile elektronik defter kapsamına giren mükellefler belirlenmişti. Daha sonra ise 20.06.2015’te 29392 sıra numaralı Resmi Gazete’de 454 sıra numaralı V.U.K Genel Tebliği ile e-defter tutma zorunluluğu bulunanların kapsamı genişletilmiş oldu.

2018 yılı itibarı ile de aşağıda sayılan mükellef gruplarına e-Defter tutma zorunluluğu getirildi:

  • 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar. Detaylı Bilgi..
Berk, Alternatif Bilgisayar